Missie:
Dok11 Fysiotherapie is een moderne praktijk in Gezondheidscentrum Dok11 te Alblasserdam. In dit gezondheidscentrum zijn 9 huisartsen gevestigd, waar nauw mee wordt samengewerkt, tevens zijn er een apotheek en verloskundigenpraktijk in dit centrum aanwezig. Kwaliteit en vertrouwen staan bij ons centraal. Onze cliënten moeten altijd van ons op aan kunnen. Goede werkverhoudingen met alle gebruikers van het gezondheidscentrum verliezen wij niet uit het oog. Samenwerkende eerste lijnszorg staat centraal.

Visie:
Gelet op de toenemende vergrijzing van de Nederlandse bevolking en de vraag naar intensievere uitgebreide medische zorg (eerste lijnszorg) verwachten wij een groeiende vraag naar ( specialistische) fysiotherapeutische zorg voor de komende 5 jaar in Alblasserdam en omstreken.

Daarnaast is de verwachting dat de bevolking van Alblasserdam gaat groeien met 2500 inwoners in 2030, vanwege het bouwen van nieuwe woonwijken.

  • Ons marktaandeel fysiotherapie in Alblasserdam lag rond de 60% in 2019
  • Dok11 Fysiotherapie streeft ernaar het marktaandeel te vergroten met 5% in 2023.

Dit  willen wij bereiken door hard te blijven werken aan onze dienstverlening en kwaliteit van de praktijk en de medewerkers.