IMG_7084

KinderFysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een specialisatie in de fysiotherapie. Kinderen tussen de 0 en 18 jaar kunnen bij een kinderfysiotherapeut terecht voor problemen in het bewegen. Deze problemen kunnen te maken hebben met het motorisch functioneren van kinderen tijdens dagelijkse activiteiten of problemen tijdens of na sport. De doelgroep van kinderfysiotherapie is op te delen in 3 groepen: zuigeling en dreumes, peuter en kleuter en het schoolgaande kind.

Ouders kunnen zelf hun kinderen aanmelden voor kinderfysiotherapie.  Meestal is het de ouder/verzorger die zich ongerust maakt over de zintuiglijke en motorische ontwikkeling van zijn/haar kind. Neem dit gevoel serieus. Ook de arts / verpleegkundige van het consultatiebureau of de schoolarts kunnen aangeven dat de ontwikkeling anders verloopt.

Leerkrachten hebben evenals ouders/verzorgers een belangrijke, signalerende taak. Problemen in het bewegend functioneren kunnen een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld van het kind. Daarom is het van belang dat nauwkeurig wordt vastgesteld of de ontwikkeling wellicht vertraagd of afwijkend verloopt, zodat er een adequaat advies gegeven kan worden.

Een stelregel is: een “niet-pluis gevoel” is reden genoeg om een deskundige te raadplegen. Immers het is van groot belang om vroegtijdig te beginnen met de juiste zorg, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Voorbeelden van signalen, indicaties en aandoeningen waarbij kinderfysiotherapie zinvol kan zijn:

  1. Baby’s en peuters met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand of –stoornis
  2. Basisschoolkinderen en jongeren tot 18 jaar