Corona Revalidatie Onderzoek

Wat houdt het onderzoek in?
U heeft een COVID-19 besmetting doorgemaakt en ontvangt daarvoor paramedische zorg. Paramedische zorg is behandeling door de diëtist, oefentherapeut, logopedist, fysiotherapeut en/of ergotherapeut. We verwachten dat deze zorg uw gezondheid zal verbeteren. Maar op dit moment weten we nog niet welke zorg door patiënten als meerwaarde wordt ervaren tijdens de herstelperiode. Daar is onderzoek voor nodig. De minister van Volksgezondheid heeft besloten de paramedische zorg voor mensen die herstellen van COVID-19 en willen deelnemen aan onderzoek, te vergoeden vanuit de basisverzekering tot 1 augustus 2021. Dat betekent dat u deze zorg niet zelf hoeft te betalen, als u wilt mee te werken aan dit onderzoek, afgezien van eventueel eigen risico. In dit onderzoek willen we de resultaten meten van de zorg die u van uw paramedisch behandelaar ontvangt. Ook kijken we daarbij naar verschillen tussen patiënten, zoals leeftijd en de ernst van de klachten, om uiteindelijk tot de beste aanpak per patiënt te komen. Daarom nodigen we u uit voor dit onderzoek.

Wat betekent het voor u als u meedoet aan het onderzoek?
We vragen uw toestemming om gegevens over uw behandeling uit uw zorgdossier bij uw behandelaar(s) te halen. Dat gaat na uw toestemming automatisch. Daarnaast krijgt u bij de start van het onderzoek en op 3, 6, 9 en 12 maanden een vragenlijst via een app op uw telefoon. Ook sturen we nog een vragenlijst wanneer uw therapie is gestopt. Tot slot vragen we uw behandelaar nog een aantal gegevens die niet automatisch in het zorgdossier zitten. Bijvoorbeeld of u in het ziekenhuis bent opgenomen of de behandelingen die u eerder heeft gehad voor COVID-19.

Hoe gaan we om met uw gegevens?
Doet u mee aan het onderzoek? Dan geeft u toestemming om uw gegevens te verzamelen, gebruiken en bewaren.

 1. a) Wat bewaren we?
  We bewaren uw naam, adres, geboortedatum en gegevens over uw gezondheid.
 2. b) Hoe beschermen we uw privacy?
  We geven uw gegevens een cijfercode. De cijfercode is een ‘’sleutel’’ die we bewaren op een beveiligde plek in het Radboudumc. Steeds als we uw gegevens gebruiken, gebruiken we alleen die code. Ook in rapporten en artikelen over het onderzoek kan niemand terughalen dat het over u ging.
  Sommige personen kunnen wel uw naam en andere persoonlijke gegevens zien. Dit zijn mensen die in het Radboudumc controleren of de onderzoekers het onderzoek goed uitvoeren. De volgende personen kunnen bij uw gegevens komen:
 • Leden van de commissie die de veiligheid van het onderzoek in de gaten houdt.
 • Een speciale controleur die de onderzoeker heeft ingehuurd. Deze persoon controleert of het onderzoek goed wordt uitgevoerd.
 • Inspecteurs van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Deze personen houden uw gegevens geheim.

Wanneer stopt het onderzoek?
In deze situaties stopt voor u het onderzoek:
– Na 1 jaar eindigt het onderzoek. Ook als u een prik krijgt om COVID-19 te voorkomen (vaccinatie), gaat het onderzoek door tot 1 jaar nadat u startte.
– U wilt zelf stoppen met het onderzoek: U kunt op ieder moment stoppen met uw deelname aan het onderzoek. Dit heeft wel consequenties voor de vergoeding van uw paramedische behandeling. Bespreek dit met uw zorgverlener. U kunt vervolgens uw toestemming intrekken via de app, de web app, of contact opnemen per

E-Mail Covid-19 Paramedisch Onderzoek | Telefoon 06-34514685